Програма на ТД „Аида” - второ тримесечие

           АПРИЛ 2015 г.

25.04.2015 г. /събота/ - гр. Хасково – с.Могилица

26.04.2015 г. /неделя/ - пещера „Ухловиа” – гр. Хасково

Ръководител: Георги Черкезов           Начална вноска: 10 лв.

Краен срок за записване: 07.04.2015г.

 

             МАЙ 2015г.

Странджа планина

Югоизточна България

16.05.2015г. /събота/ -гр. Хасково – с. Бръшлян

17.05.2015г. /неделя/ - с. Бръшлян – гр. Хасково

Ръководител: Васил Райчев                 Начална вноска: 10 лв.

Краен срок на записване: 05. 05. 2015 г.

 

            ЮНИ 2015 г.

Стара планина – Национален парк „Централен Балкан”

20.06.2015 г. / събота/ - гр. Хасково – с. Тъжа – х. Мандрата

21.06.2015г. /неделя/ - х. Мандрата – с. Тъжа – гр. Хасково

Ръководител: Здравко Ковачев           Начална вноска: 10 лв.

Краен срок на записване:02.06.2015 г.