Програма на ТД "Аида" за 2015 г.

ФЕВРУАРИ

Източна част на Сърнена Средна гора

14.02.2015г. /събота/ - гр.Хасково-гр.Стара Загора-с. Дълбоки-х.Морулей

15.02.2015г. /неделя/ - х.Морулей-с.Дълбоки-гр.Стара Загора-гр.Хасково

Ръководител:Васил Райчев        Начална вноска:15 лв.         Краен срок за записване:02.02.2015г.

 

МАРТ

Западни Родопи

28.02.2015г. /събота/ -гр.Хасково-гр.Асеновград-х.Скални мостове

01.03.2015г. /неделя/ - х.Скални мостове-х.Персенк-х.Скални мостове

02.03.2015г. /понеделник/ -х.Скални мостове-гр.Асеновград-гр.Хасково

Ръководител:Здравко Ковачев       Начална вноска:10лв.   Краен срок за записване:16.02.2015г.