Прес съобщение "40 години от създаването на експедиционен отряд"

На 25.03.2015г. от 18:00 часа в кафе "БелВю"  ще се проведе тържество по случай 40-годишнината от основаването на експедиционен отряд "Ангел Войвода", създаден от ученици от ТМС и ръководен от Янко Христозов. 
От организаторите