Заседание на УС на ТД "Аида"

            На 16.09.2014г. от 18 часа в ресторант „ДЕВА“ ще се проведе открито заседание на УС на ТД „Аида“ – Хасково. На заседанието са поканени да присъстват и председателите на клубове.

             Дневен ред:   

1.  Организационни въпроси свързани с  екскурзията 100 национални обекта - 2014г.

                            Докладва: Ст. Аврамов  

2.  Информация относно ремонтните дейности, стопанисване и финансово отчитане на наемателя на хижа Книжовник.

                     Докладва: Н. Колешев  

3.   Информация относно ремонтните дейности, стопанисване и финансово отчитане на наемателя на хижа Аида.

                    Докладва: Х . Хубенов  

4.  Информация и обсъждане на  проекта „Опознай родният край“.

                          Докладва: Ст. Аврамов  

     5.  Текущи.