ДЕН НА ТУРИСТА

         
По случай 115 години от създаване туристическо дружество „Аида” - Хасково,
на 30.08.2015г. ще се проведе тържествено честване деня на туриста.
            П Р О Г Р А М А
    1. Пешеходен поход
         Маршрут - парк „Кенана” , Св. Дух, ясените, комплекс „Сивата вода”
         Изходен пункт – входа на парк „Кенана”
         Час на тръгване - 08:30 часа
         Водач – Здравко Ковачев
  2. Тържество по случай празника
         Място - комплекс „Сивата вода”
         Начален час – 12:30 часа
  3. Приемане на нови членове на дружеството
Участие в тържеството се удостоверява с актуална членска карта и марка за 2015г.